DONALD TRUMP - Tổng Thống Mỹ

Trump trao cho Triều Tiên cái cớ để thúc đẩy chương trình hạt nhân

Trump trao cho Triều Tiên cái cớ để thúc đẩy chương trình hạt nhân

Dân Việt Trump trao cho Triều Tiên cái cớ để thúc đẩy chương trình hạt nhân

Theo nhiều chuyên gia quân sự, những lời lẽ đao to búa lớn gần đây Tổng thống Trump nhắm vào Triều Tiên đang làm tăng nguy cơ về một cuộc chiến tranh hạt nhân và trao cho Bình Nhưỡng cái cớ để thúc đẩy chương trình vũ khí hạt nhân của nước này....

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×