Nhà Đất

“Nên sớm ban hành luật ký quỹ bất động sản để người mua nhà yên tâm”

“Nên sớm ban hành luật ký quỹ bất động sản để người mua nhà yên tâm”

VnEconomy “Nên sớm ban hành luật ký quỹ bất động sản để người mua nhà yên tâm”

Trong bối cảnh ngày càng nhiều dự án bất động sản ở Việt Nam tham gia giao dịch dưới hình thức ký quỹ, việc bổ sung thêm quy định cụ thể ràng buộc giữa các bên là điều cần thiết... “Nên sớm ban hành luật ký quỹ bất động sản để người mua nhà yên tâm”...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×